Logbear F4000 Skotare

Logbear F4000 Skotare är utvecklad för att möta dagens krav på en första gallring. Den är smidig, och med den bärande bandutrustningen kan även skotas från bärsvaga marker. Banden säkerställer även framkomligheten vintertid i djup snö.

Maskinstorleken är anpassad för virkesmängden i en första gallring som i Skandinavien ligger på ca. 40 m³/ha. Lastutrymmet är 1,9 m² som med ca. 4,5 m långt virke innebär ca. 5,5–5,8 fast kubikmeter virke/lass.

Banden är bärande och av specialgjorda komponenter. Utvecklingen har givit en förhållandevis lätt bandkonstruktion vars hållbarhet är mycket god och ändå till ett förmanligt pris. För områden med djup snö ca. 70 cm eller mera och speciellt i skrå terräng finns det band med vinterbeslag.

 
<b>_R5Q2138 copy</b>
<b>_R5Q2154 1</b>
<b>_R5Q2147 1</b>
<b>F4000_ajokone1</b>
<b>F4000_ajokone2</b>
<b>F4000_ajokone5</b>
<b>F4000_ajokone3</b>
<b>BR5Q1114</b>
<b>Ei korjattuIMG_0857</b>