Tapio Skördare

 

 

 

Ladda ner broschyr

 

          

 

 

 

 

 

 

TAPIO skördaren är den första engreppsskördaren i världen. TAPIO skördarna har tillverkats till försäljning från och med 1981. TAPIO skördarnas historia har därmed en längre historia än Riuttolehto Oy. Företaget anskaffade tillverkningsrättigheterna till TAPIO skördarna våren 2005 och fortsätter tillverka den utmärkta produkten.

 

TAPIO engreppsskördarna har varit populära fällhuvuden och de har befäst sin position på skördarmarknaden i världen. TAPIO skördarna har blivit sålda till så gott som alla länder där träd gallras mekaniskt.

 

Fördelarna med TAPIO skördarna är bl.a. det förmånliga anskaffningspriset, lätthanterligheten, det låga servicebehovet, enkelheten och en hållbar konstruktion, stor kaparkraft, ekonomisk bränslekonsumtion samt ett snyggt gallringsarbete.  Av ovan nämnda orsaker är det till exempel enklare för entreprenörer som håller på att starta mekanisk drivning att få fotfäste på marknaden.

 

TAPIO skördaren tillverkas i flera olika storlekar: TAPIO 160, TAPIO 350, TAPIO 350EXS, TAPIO 400, TAPIO 400EXS, TAPIO 600EXS. I EXS-modellerna, dvs. TAPIO skördare som monteras på grävmaskiner, finns extra ventiler för rotator och fällcylinder. 

 

TAPIO 160 skördaren väger endast 215 kg och lämpar sig tack vare sin lätta vikt bra för jordbrukstraktor. Oljeproduktionsbehovet är endast 40 l/min – 60 l/min.

 

Det finns flera basmaskinsalternativ av TAPIO skördarna, beroende på arbetsförhållanden, t.ex. små jordbrukstraktorer, små drivmaskiner, stora jordbrukstraktorer, underredesmaskiner för skördare och 6-20 tons grävmaskiner.

 

Det är enkelt att montera TAPIO skördaren på olika grundläggande maskiner. En tryck- och returlinje samt elkabel monteras på lastaren. I maskinens hytt monteras huvudbrytare, styrenhet, mätanordning och styrknappar. Skördaren kan monteras både i öppet och stängt hydrauliksystem. Det finns flera monteringssätt, ytterligare information av tillverkaren eller av försäljaren. Skördarens ventilsystem är av stängd typ. Monteringen utförs av montörer som är befullmäktigade av tillverkaren eller av importören.