TAPIO SKÖRDARE

 

Effektiv och pålitlig

Fördelarna med TAPIO skördarna är bl.a. det förmånliga anskaffningspriset, lätthanterligheten, det låga servicebehovet, enkelheten och en hållbar konstruktion, stor kaparkraft, ekonomisk bränslekonsumtion samt ett snyggt gallringsarbete.

 

 

 

Är du interesserad?

Välkommen att kontakta oss!