Historia

Historia

Den första prototypen av TAPIO skördare av nuvarande modell byggdes år 1980. Testkörning, testningar och produktivitetsklockning utfördes i Soini, Finland under hösten 1980.

TAPIO skördaren monterades på en Ford 5000 jordbrukstraktor som utrustats med bakåtsvängda halvband.

 

 

 

Testkörning av den första TAPIO skördaren i Soini 1980

 

Den första TAPIO 400 skördaren levererades till företaget Veljekset Tuurinkoski i Lehmäjoki, Storkyro kommun. Det var visst sommaren 1981 då maskinen monterades på en Lokomo lunningstraktor som bröderna Tuurinkoski omformat och ändrat till att passa för skördarbruk.

 

 

Under 1981 såldes några TAPIO 400 skördare till olika grundläggande maskiner i Finland. År 1982 exporterades de första TAPIO 400 skördarna till Sverige.

Flera maskiner såldes till Sverige under samma år. På detta sätt inleddes exportverksamheten. Följande exportländer var Tyskland, Norge, Danmark, Skottland, Irland, Frankrike och så vidare.  
Då exportverksamheten till Europa kommit igång drog man iväg över Atlanten. År 1988 såldes de första TAPIO 400 skördarna till Kanada. Flera maskiner såldes till den marknaden under årens lopp. Senare utvidgades försäljningen också till USA.

 

Utvecklingen av den mindre skördaren TAPIO 250 påbörjades 1985 och de första maskinerna levererades till kunderna under år 1986. TAPIO 250 fick ett gott rykte bland annat bland entreprenörer i Sverige, eftersom maskinen var lätt och lämpade sig utmärkt för gallring. Man kunde dock arbeta med träd som var till och med 40 cm i diameter, så man behövde inte ha med sig motorsåg i maskinen för de större trädens del.

TAPIO 250 skördaren blev en populär skördare av s.k. husbondetyp, eftersom den tack vare sin vikt och sitt effektbehov också kunde monteras på jordbrukstraktorer.

 

 

 TAPIO 600 EXS monterad på en 6,5 tons Link-Belt grävmaskin (norra Michigan, USA) 


Under åren har man utvecklat olika skördarmodeller enligt kundernas behov.Ca 2000 stycken  TAPIO skördare har tillverkats och sålts till så gott som alla länder där träd gallras mekaniskt.
Riuttolehto Oy anskaffade tillverkningsrättigheterna till TAPIO skördarna våren 2005 och fortsätter tillverka den utmärkta produkten.